ข้อมูลรถเช่า

จองรถ
รถ
Honda Jazz Auto 1.5 cc
ราคา
1500 บาท
โปรโมชั่น
โปรโมชั่น ราคา 1190 บาท/วัน